Hem

Alla behöver en ”bästa vän”…även chefen

I dagens arbetsliv är det tuffare än någonsin att vara chef. Höga krav och ett snabbt livstempo  kan skapa en känsla av att inte räcka till. Då är det bra med en oberoende samtalspartner – en ”bästa vän” som lyssnar, som man kan lita på och som kan ge stöd och vägledning.

Som chefens bästa vän® verkar jag för kloka arbetsplatser – där människor både kan må bra och prestera sitt bästa. Där chefer och medarbetare samverkar för att nå de uppsatta målen för verksamheten. Istället för att låta olika hinder och störningar ta tid och kraft från arbetet.

Genom kloka samtal och professionellt stöd kan jag bidra till utveckling inom området arbetsmiljö, organisation och ledarskap. Ett aktivt stöd som bygger på egna erfarenheter, vetenskap, psykologi och sunt förnuft.

Insatser som bidrar till:

INSIKT – om situationen och vad som kan göra den bättre
INSPIRATION – som väcker tankar, reflektion och engagemang
UTVECKLING – av kommunikation, motivation och prestation

– och som lockar fram det bästa i organisationen!

För det är här jag kan göra skillnad. Att som chefens bästa vän® bidra till insikt, inspiration och utveckling för organisationer, grupper och individeroch förebygga problem och minska risken för stress och psykisk utmattning.

Har du en minut över? Klicka gärna på bilden om du vill ta del av min syn på chefens situation – och varför det är viktigt att ha någon att prata med…

Oavsett vad som tar din tid och kraft just nu – jag lyssnar gärna.

Christina Paulson – Chefens bästa vän®

Kontakta mig per telefon eller genom e-post.
Mobil: 0708 33 60 80
E-post: christina@chefensbastavan.se