Är du en kreativ chef och ledare?

Funderar du någon gång på om du är tillräckligt kreativ? Eller kring vad ordet kreativitet egentligen innebär? Enligt kreativitetsforskaren Farida Rasulzada utmärker ett kreativt ledarskap att man är relationsorienterad, förändringsorienterad, duktig på att stanna upp, har en bred erfarenhetsbas och är visionär. Stämmer det in på dig?

Det handlar för mig om att vara öppen och lyhörd för att hitta lösningar på nya problem och utmaningar – och även nya lösningar på gamla problem.  Det krävs kunskap, nytänkande, mod och en inre motivation för att något ska hända. Att sträva efter att kunna göra saker lite bättre, lite annorlunda (?), är viktigt i en verksamhet. Stannar man upp och känner sig nöjd stannar också utvecklingen upp.

Kreativ kan man vara själv och tillsammans med andra, det beror lite på vem man är och vad det handlar om. Visst kan idéerna flöda fritt på kammaren i ensamhet, men tillsammans med andra händer något speciellt. I det mänskliga mötet uppstår en särskild kraft och energi där något oväntat och spännande kan bli resultatet. Åtminstone är det så för mig. Hur är det för dig?

Att vara kreativ är bra. Att vara kreativ är hett och inne. Åtminstone om man ska tro många rekryteringsannonser där ordet frekvent förekommer. Som chef och ledare förväntas du definitivt vara kreativ, i mening att kunna lösa problem, men man behöver inte hitta alla lösningar själv, vara kreativ och ”på tårna” hela tiden.

Om man istället håller igen och avvaktar, desto större är chansen att andra vill och vågar kliva fram. Som chef är det lätt att själv driva på för mycket, att ständigt komma med nya förslag och idéer, vilket är tröttsamt. Bättre då att ställa frågor som väcker tankar och reflektion – som sedan kan mynna ut i kreativa idéer och förslag från andra. Bonusen är ett ökat engagemang, större motivation och arbetsglädje – och kunna känna sig som en viktig del i verksamheten.

Så släpp fram dina medarbetares kreativitet och innovationsförmåga – till glädje för dig, medarbetarna och för verksamheten totalt och öppna upp för en dialog kring möjliga förbättringar och jag är övertygad om att du får se positiva resultat.

En chef som väljer tillit, genom att låta andra kliva fram och växa, har mycket att vinna.

Lycka till!

Här kan du läsa en artikel om varför kreativa arbetsplatser även är hälsosamma.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *