Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Hur ser arbetsmiljön ut hos er? Är den bra eller vet ni kanske inte hur illa det är? En sak är säker, brister i arbetsmiljön kostar både pengar och mänskligt lidande. Att i tid fånga upp och ta tag i brister, behov och utvecklingsområden gör däremot stor skillnad för både måendet och resultatet. Några exempel är högre kvalitet, större arbetsglädje, bättre samarbeten, ökad frisknärvaro och minskad risk för psykisk ohälsa. Ett aktivt förbättringsarbete är en klok investering som ger många vinster. Sedan förra året finns det även en lag som är ett bra stöd för dig som chef – lagen om social och organisatorisk arbetsmiljö

Några exempel på hur jag kan göra nytta:

Hela företaget – Arbetsgrupp – Individ

  • Prestationsanalys – Här används kvalitetssäkrade, evidensbaserade enkäter och en väl beprövad metod. Fokus är på de arbetsmiljöfaktorer som påverkar prestationen mest. Ett snabbt och värdefullt stöd för det fortsatta förbättringsarbetet, med skräddarsydda åtgärdsförslag till varje chef.
  • Djupanalys – Nuvarande arbetssituation kartläggs genom anonyma intervjuer med chef och medarbetare i den aktuella arbetsgruppen. Strukturerade frågor där behov, problem och utvecklingsområden inom arbetsmiljön klargörs och konkreta förbättringsförslag lämnas.
  • Handledning och workshops – Ett effektivt sätt att jobba med utveckling för både individ och arbetsgrupper. Ett aktivt stöd när det gäller att utveckla arbetsmiljön, ledarrollen och hälsoarbetet. För gruppen är det samarbetet utifrån verksamhetens mål som diskuteras och ventileras. Dialog och delaktighet är i fokus.

Den kloka arbetsplatsen

Jag verkar för den kloka arbetsplatsen där människor kan må bra och få förutsättningar att göra sitt bästa. Där chefer och medarbetare har en nära dialog och samarbetar för att nå de uppsatta målen för verksamheten, istället för att låta störningar och olika hinder ta tid och kraft från arbetet. En arbetsplats som präglas av arbetsglädje, motivation och ett stort engagemang att vilja bidra till utveckling. Mitt arbete bygger på egen erfarenhet av ledarskap, vetenskap, psykologi och sunt förnuft.

Chefens bästa vän® – ett aktivt stöd i förbättringsarbetet!

I rollen som Chefens bästa vän® blir jag ett aktivt stöd för att i tid upptäcka problem, brister och behov av insatser. Genom att kartlägga situationen och analysera nuläget kan jag erbjuda bästa tänkbara lösning. Resultatet av arbetet och insatserna bidrar till ett förbättrat arbetsklimat där gemenskap, arbetsglädje och motivation står i fokus.

Den upplevda arbetsmiljön är alltid sann

Skapa en bra arbetsmiljö
Hur upplever du din arbetsmiljö? Vet du hur dina medarbetare upplever sin arbetssituation? Det är något som är helt beroende av varandra och ändå så svårt att veta. Kanske finns känslan av att något är fel men det är svårt att säkert veta orsaken.

Du som chef spelar en viktig roll för hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö och har även ett stort ansvar. Mycket hänger ihop för att skapa en bra arbetsmiljö och det är lätt att känna sig ensam. Det är där jag kan göra nytta.

Testa mig gärna genom att boka en föreläsning som ett inslag vid frukostmötet, lunchen eller arbetsplatsmötet. Jag berör flera områden då många delar hänger ihop för det friska företaget, som inbjuder till både dialog, diskussion, reflektion och insikt.

Föreläsning

”Den kloka arbetsplatsen – en myt eller möjlighet?”

Den kloka arbetsplatsen – finns den? En plats där människor kan känna motivation och mening, där man får utvecklas och må bra – och där chefer och medarbetare samverkar för att nå de uppsatta målen. Med stora krav och ett högre arbets- och livstempo mår människor allt sämre. Kan man göra något åt det, eller är det bara att vänta och hoppas att det löser sig?

… och hur ser sambandet ut mellan kommunikation, motivation och prestation?

Som Chefens bästa vän® verkar Christina för den kloka arbetsplatsen, genom att vara en strategisk samtalspart, en aktiv processledare och engagerad mentor. Här delar hon med sig av sina tankar och egna erfarenheter från verkligheten som bidrar till både insikter, inspiration och utveckling.
Hans Görgensson, VD Kunskapsdagarna

Varmt välkommen att kontakta mig så berättar jag mer.