Arbetssätt

Arbetssätt

För att lyckas åstadkomma en förbättring och förändring finns inga färdiga metoder eller lösningar. Först när vi verkligen förstår och kommer till insikt kan vi förändra och utveckla något. Därför är det så viktigt att tydliggöra syftet och nyttan med det som ska göras.

Jag drivs av att skapa bra förutsättningar för dig och dina medarbetare – och min mission är den kloka arbetsplatsen där människor har bra möjligheter att göra sitt bästa.

Ett övergripande arbetssätt med delaktighet och dialog

Arbetssätt Chefens bästa vänMed ett övergripande arbetssätt, där jag ser och arbetar ur olika perspektiv, kan jag bidra till ett ökat medvetande om nuläget. Hur olika beteenden och attityder påverkar både arbetsklimat och hälsa. Genom aktivt stöd kan jag skapa större förståelse hos alla inblandade, vilket bidrar till ett positivt klimat och en positiv utveckling. Arbetet anpassas helt efter behov och situation, där delaktighet och dialog är viktiga verktyg. Att personer kan uppleva en situation helt olika och få möjlighet att prata om det, kan var helt avgörande för framgång. Genom att visa lösningar ur olika aspekter – för ledning, chef och medarbetare – skapas förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete och därmed ett bra resultat. Läs mer om min process.

Kartläggning ger viktig kunskap om nuläget

Att kartlägga situationen ger viktig kunskap om nuläget både vad gäller upplevd arbetsmiljö och hur arbetsklimatet är. Hur samarbetet mellan chef-medarbetare och relationerna i övrigt fungerar. Det ligger sedan till grund för beslutet om nödvändiga aktiviteter och insatser. Anonymiteten är viktig för att få veta sanningen, du får inte reda på allt som chef och ledare. Många känner stor osäkerhet kring var informationen tar vägen och om den eventuellt kan komma att användas emot dem. Där kan jag bidra till att skapa trygghet. Läs mer om min process.

Kulturen är viktig för viljan att bidra

Hur jobbar ni med utveckling och förbättringar på er arbetsplats?  Välkomnar du förslag på förbättringar eller nya idéer? Kulturen är viktig för kreativitet och viljan till förändring. Med ett levande förbättringsarbete där alla hjälper varandra och tillsammans strävar efter att bli bättre blir det också roligare att jobba. Med arbetsglädje, motivation och engagemang kommer man långt. Mycket kan hända som leder fram till lösningar och utveckling som bidrar till att företaget går framåt. Du som ledare kan bidra till att det blir så och jag hjälper dig gärna.

”Först när man verkligen förstår och kommer till insikt kan man förändra och utveckla något”

Meningsfullhet är viktigt för motivation

För att vara motiverad behöver alla känna mening i arbetet, veta att de är viktiga länkar i kedjan. Oavsett vad arbetet består av så ska alla förstå hur varje liten del hänger ihop med helheten. Tänk om medarbetarna såg varje arbetsdag som en stor utmaning och att alla visste vad som gällde och vad som var viktigt. Där det fanns tydliga spelregler och där alla visste vad ansvaret och uppdraget var för att kunna överträffa kundens förväntningar. Vad det skulle kunna leda till? Genom större vänlighet, bättre kvalitet och service skapas konkurrensfördelar!

Hur skulle ett samarbete kunna börja?

Låt oss träffas över en kopp kaffe. Jag lyssnar och sedan ser vi vad som kan passa. Kanske en kort föreläsning som ger ny kunskap och manar till dialog kan vara en bra början?

Varmt välkommen att kontakta mig så berättar jag mer.