Om Christina Paulson

Christina Paulson - Chefens bästa vänMer om mig, Christina Paulson

Bakgrund och mission om det friska företaget

Under uppväxten på ett familjehotell i Dalarna gick jag den långa vägen, från hotellstäd till kundvård. Där fick jag min helhetssyn på verksamheter och tron på allas lika värde i en organisation vilket präglar mitt arbete än idag. Min mission är att arbeta för friska företag där människor både kan må bra, känna motivation och få möjlighet att göra sitt bästa – till nytta för organisationen, gruppen och individen. Då behövs det bra chefer och ledare till vilka jag vill ge mitt stöd.

Egen erfarenhet av ledarskap skapar trygghet och förståelse

Att vara chef och ledare är fantastiskt roligt, men också en utmaning som ställer stora krav. Ibland kan det kännas alltför utmanande och ensamt vilket på sikt kan få konsekvenser för hälsan. Jag vet för jag har varit där själv. Därför kan jag vara till stöd och göra skillnad i ett tidigt skede.
Som Chefens bästa vän® kan jag göra nytta genom att lyssna och dela med mig av egna erfarenheter. Vara problemlösare och en viktig del i ett mer förebyggande arbete för att undvika problem och psykisk ohälsa. Det behöver inte vara ensamt på toppen. Här kan du läsa min egen berättelse.

Vikten av att se till både helhet och individ

För mig är det viktigt att se till både helhet och individ, att se situationen ur olika perspektiv och att även kommunicera ut det till alla inblandade. Hur hårda och mjuka faktorer samverkar och hur de tillsammans bidrar till en god lönsamhet. Genom ökat medvetande om hur allt hänger ihop och vilka konsekvenser en attityd och beteende kan få, ökar också lusten att bidra till utveckling.

-Vilket är ert bästa läge som kan bidra till ett än mer välmående och lönsamt företag?

Engagerad, närvarande och lyhörd

Som person är jag engagerad, närvarande och lyhörd. Det bästa jag vet är mänskliga möten där jag drivs av att skapa bästa möjliga förutsättningar för både chefer och medarbetare. Att verka för den kloka arbetsplatsen där människor har bra möjligheter att göra sitt bästa.
Som människor blir vi aldrig klara, utan kan glädjas åt varje ny kunskap och insikt vi får. Jag strävar själv efter att ständigt utvecklas och vill gärna lära känna er lite närmare.

VÄRDERINGAR – Tydliga värderingar om allas lika värde. Genom en positiv attityd och inställning, respekt, integritet och gott omdöme skapa en trygg atmosfär som bidrar till förtroende, bra samarbeten och nöjda kunder.

LEDARSKAP – 15 års erfarenhet som ledare och driftsansvarig chef på olika företagsrestauranger och kursgårdar i Stockholm. Viktig erfarenhet om ledarskapets olika utmaningar, insikt om olika branscher och företagskulturer, ligger det grund för mitt arbete och synsätt.

ORGANISATION – År 2005 startades det egna företaget efter att ha sett behovet av stöd, tillsammans med viljan av att göra skillnad. Att verka för en arbetsplats där både chefer och medarbetare kan må bra, känna mening och få möjlighet att utvecklas. Mitt fokus är och har varit mellanchefen, som lever med en press både uppifrån och nerifrån. Att bidra med användbar information, insikt om nuläget och bästa möjliga stöd för utveckling.

ARBETSMILJÖ – Sedan 2003 är jag associerad partner till Sustainable Performance AB, där jag arbetat med effektiva kartläggningsverktyg och processer för utveckling inom arbetsmiljöområdet. Med 100% fokus på de faktorer som påverkar prestationen har jag stor kunskap om vad som krävs för att uppnå väl fungerande och högpresterande organisationer, som präglas av lust och motivation.

SAMTALSSTÖDJag erbjuder det stöd jag själv saknade som chef. Egen erfarenhet av ledarskap, kunskap inom arbetsmiljöområdet, stort intresse för människor och en gedigen utbildning för olika former av samtalsstöd bildar en stabil grund för ett kvalificerat stöd.

Varmt välkommen att kontakta mig för ett första möte.