Gränslöst arbete ställer krav på både individ och organisation

Idag är det mycket upp till var och en att ta ansvar för sitt eget arbete, vara självständig och sätta gränser. Det går bra för vissa och sämre för en del…

Det gränslösa arbetet skapar en lojalitet mot företaget och det arbetas hur mycket övertid som helst. Man förväntas att själv dra en gräns mellan arbete och fritid. Den som inte klarar det riskerar att bli sjuk på sikt.

Därför är det viktigt att också ledningen tar sitt ansvar för att människor inte arbetar för mycket och far illa. Arbetsmiljölagen säger där att arbetsgivaren ska se till att ”de fysiska och psykiska hälsoriskerna minimeras”.

Engagemang
Tycker man om sitt arbete känner man både motivation och engagemang – och kan i viss mån även känna sig oersättlig på jobbet. Arbetet ger en identitet och man riskerar att helt gå upp i ”arbetsidentiteten” och glömma bort att det finns en ”ledighetsidentitet” där inne någonstans. Därför behöver vi balans mellan arbete och fritid – och tid för återhämtning.

Chefer är särskilt i riskgruppen som oftast arbetar mer än andra och har lägre sjukfrånvaro – men högre sjuknärvaro. Hård psykisk påfrestning och långa arbetstider leder ofta till olika hälsoproblem, dålig sömn och livsbalans.

Flexibel och tillgänglig
Ny teknik har gett oss frihet och flexibilitet, men har också gjort oss mer uppkopplade än någonsin. Vi har ”jobbet i fickan” och ringer, messar och läser mejlen i telefonen – och har svårt att sätta gränser för våra öppettider… Den här typen av flexibelt arbete kan vara skadligt om vi inte lär oss att även stänga av ibland. Som sagt, det är oerhört viktigt att ta sig tid för både vila och återhämtning.

Det riktigt farliga är när man känner sig både värdelös och onyttig när man inte presterar. Då har man också höga krav, har svårt att säga nej och sätta gränser – man vill vara duktig.

En ond cirkel
Arbetsbelastningen har ökat, arbetslivet är mer intensivt och ställer allt större krav. Hela dagen är full av samtal, möten, uppgifter som måste göras och som inte alltid hinner göras på ordinarie arbetstid. Då tar man automatiskt med sig arbetet hem, får mindre tid över för familj och fritid, vilket får olika negativa konsekvenser. Det är en ond cirkel som snurrar allt fortare.

Var och en behöver kunna avgränsa sitt arbete i tid och rum, på ett sätt som passar det övriga livet, så att man också kan hitta en bra balans i livet.  Företaget behöver vara bra organiserat och tillhandahålla det som krävs, nämligen tillräckligt med tid och resurser för att kunna utföra ordinarie arbete på ordinarie arbetstid. Vi behöver också tydliggöra vilka krav och förväntningar som finns och vilka som är viktigast. Ha en uttalad policy för hela företaget.

De anställda behöver känna stöd av och förtroende för ledningen – och behöver även återkoppling, uppmuntran och engagemang. Ingen får lämnas ensam åt sitt öde.

Det är viktigt att förstå innan människor blir sjuka.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *