Hur kan vi kommunicera hållbart?

Kommunikation är både lätt och samtidigt det svåraste som finns. Lätt, för att det finns många sätt att göra sig hörd – och svårt när det gäller att andra ska uppfatta vårt budskap. Vi är ju alla så olika. Speciellt viktigt är det vid personlig kommunikation, när vi träffar den vi talar med. Där behöver vi lära oss att kommunicera långsiktigt hållbart, d v s att det vi bestämt och beslutat även håller i längden…

Olika synsätt, tolkningar och värderingar ställer ofta till problem när vi kommunicerar och det vanligaste är att vi inte märker något förrän långt efteråt. Antingen märks det på resultatet, eller dyker upp i någon form av konflikt. För att undvika att det händer behöver vi tänka på att:

  • Tillsammans besluta oss för att skapa en gemensam bild av läget, en gemensam plattform och ett synsätt kring hur vi kan gå vidare.
  • Ha en förmåga att lyssna in andra människors perspektiv på saken, istället för att alltid bara tänka att just mitt sätt är det enda eller bästa.
  • Vara öppen och verkligen göra sitt bästa för att med både förnuft och empati sätta sig in i vad den andra personen upplever.

Då, först då, kan vi ta ställning till vad den andre sagt…

Vi har för bråttom
Ofta har vi för bråttom att komma till punkt och ibland kan det till och med kännas jobbigt att inte förstå direkt, vi vill ju framstå som skärpta… Just därför är det så viktigt att tränar sig på att stanna upp, ställa frågor och ta sig tid att verkligen förstå. Ett bra sätt är att be personen återberätta det du nyss sagt, för att se om budskapet har nått fram.

För att vi ska bli riktigt bra på att hitta ärliga och uppriktiga svar så behöver vi också lära oss lyssna inåt, utan förutfattade meningar och med syftet att upptäcka något nytt. Ibland kan det vara bra att be att få återkomma och ”sova på saken” för att få lite mer tid för reflektion.

Genom att omvärdera vår tidigare inställning kan vi också ”ombestämma” oss, ett uttryck som finns på både norska och danska – och som jag tycker väldigt mycket om. Det betyder att ändra sig, med en positiv laddning och något som man kan göra rakryggat.

En bra definition på hållbar kommunikation är att ”det vi säger och kommer överens om är så noga undersökt och reflekterat över att det håller att bygga vidare på”. Då får vi en stadig grund att bygga vidare på och som kan leda till utveckling.

Fyra tips för en effektiv och hållbar kommunikation

  1. Djuplyssna utåt – lyssna empatiskt, fördomsfritt och neutralt till andra. Så att vi verkligen förstår dem, även när vi inte håller med
  2. Djupfråga – se till helheten, fråga dig själv och andra hur allt hänger ihop. Varje gång du inte håller med eller förstår
  3. Djuplyssna inåt – fokusera på frågeställningen och sök nya kreativa lösningar som kan hålla för alla inblandade
  4. Djuptala – var uppriktig och ärlig, både när det gäller dina övertygelser och tvivel

 

Lycka till!


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *