Kloka arbetsplatser – för friska företag!

En klok arbetsplats är en frisk arbetsplats – en arbetsplats där man vill vara. Det är dags att arbetsgivare tar tag i och engagerar sig mer i frågor som rör sambandet mjuka och hårda faktorer – och lönsamhet. Vad som krävs för att både chefer och medarbetare ska kunna må bra och prestera sitt bästa. En arbetsmiljö som sätter människan i centrum!

Idag mäts oftast bara sjukfrånvaro som ett mått på hur företaget mår, men det räcker inte. Det kostar företag massor med pengar varje år i dolda kostnader som handlar om annat än ren sjukdom. Det är korttidsfrånvaro, förlorad effektivitet, produktivitet och förlorad kraft & energi i form av tappade sugar, frustration och personligt lidande.

De företag som vill kunna räkna sig till skaran friska företag behöver arbeta mer proaktivt med sitt förbättringsarbete. För att upptäcka behov, problem och utvecklingsområden tidigt – och snabbt kunna agera.

Att klargöra grundproblemet och göra en aktiv insats som gör skillnad långsiktigt, istället för att behandla symptomet och släcka branden tillfälligt. Det är en dålig investering eftersom det snart börjar brinna igen… Bättre att planera för och tydliggöra de verktyg, processer och stödinsatser som finns för att nå en långsiktigt hållbar verksamhet OCH hållbara människor.

Ett företag som arbetar värderingsstyrt, med en tydlig vision som ger mening, och som erbjuder bra förutsättningar* att utföra sitt arbete – har lagt en bra grund för att få både chefer och medarbetare som presterar på topp.

* Några exempel på bra förutsättningar är:

  • Tydliga, rimliga och individuellt anpassade mål
  • Bra dialog och ”högt i tak”, med löpande feedback
  • Delaktighet och möjlighet att påverka
  • Bra gemenskap och prestigelöst klimat
  • Coachande och stödjande ledarskap

Kloka och trygga ledare är helt avgörande för företagets utveckling och fortlevnad – och det är dags att ge våra chefer rätt förutsättningar att lyckas! De har länge haft en nära omöjlig situation att kunna utföra sitt ledarskap – med alltmer krav och administrativa uppgifter – vilket lett till både frustration, stress och i många fall till psykisk ohälsa och utbrändhet.

Jag uppmanar alla att påbörja resan mot den kloka arbetsplatsen – där människor både kan må bra och prestera sitt bästa. Kunna gå hem från jobbet som en vinnare, inte en förlorare.

Då kommer också unga människor att vilja bli chefer igen… Just nu är det alltför många som väljer bort den rollen.

Tänk efter, skulle du vilja bli chef (igen) med dagens förutsättningar?


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *