Ledarskap

Ledarskap

Det är stor skillnad mellan chefskap och ledarskap. Chefskap är något man blir tilldelad, ett formellt ansvar, medan ledarskap handlar om relationer. En förståelse för och en glädje över att leda andra människor på vägen mot målen behöver finnas där. En god ledare vill man gärna följa.

Ledarskap handlar om att serva andra, se till att medarbetarna har bra förutsättningar att göra sitt bästa, men också om att lära känna sig själv. Det är först när du kan leda dig själv som du kan leda andra är något jag tror på. Om du lär känna dina styrkor, svagheter och drivkrafter så har du också kraften att visa ditt rätta jag. – Var dig själv, det är det du är bäst på och det finns redan så många av de andra. Här kan du läsa mer om hur jag kan göra nytta.

Hitta ditt eget personliga ledarskap

Ett bra ledarskapVad är ledarskap för dig? Har du hittat rätt i din roll som chef och ledare eller är det något som skaver? Det är viktigt att känna sig bekväm i rollen och att man hittar sitt eget personliga sätt att leda. Jag arbetar efter övertygelsen att alla kan utvecklas och bli bra ledare. Att hitta sin inre kärna och sedan utveckla ett eget personligt ledarskap efter det. Om man istället försöker vara någon annan, en förebild eller att bara kopiera något man i en ledarskapsbok, så hamnar man lätt fel. Medarbetarna märker att något är fel och reagerar. Här kan jag vara ett stöd.

Ensam är inte stark

I rollen som chef och ledare möts du ständigt av problem och utmaningar som behöver lösas eller mötas. Ibland syns problemet tydligt men är ofta något som bara känns. Det kan vara stämningen, samarbetet i gruppen, eller svårigheter i det egna ledarskapet. När det kommer till att förstå och se samband är det lätt att känna sig ensam och det kan vara svårt att fatta rätt beslut. Ensam är inte stark, ibland behöver man hjälp. Det behöver alla. Det är en styrka att be om hjälp, inte en svaghet som många tänker och tror. Dina medarbetare kan vara en stor tillgång i vissa frågor och i andra är det ibland nödvändigt att söka extern hjälp. Det är här jag kan vara till nytta.

Chefens bästa vän® som neutral samtalspart

Det finns fördelar med en neutral, oberoende samtalspart i frågor som rör arbetet och livet i övrigt. Nya ögon och öron kan öppna upp för nya lösningar och perspektiv. Sen kan det finnas en viss oro över att visa sin osäkerhet och vad det kan leda till. Mycket hänger ihop för hälsa och prestation och det är ofta ensamt på toppen. I rollen som Chefens bästa vän® är jag din externa spelpartner som inspirerar, vägleder och avlastar.

Din samtalspart och mentor när du behöver någon att utvecklas tillsammans med

Jag är intresserad av din situation och skulle bli glad över ditt förtroende som samtalspartner. Att få vara med på din resa, lyssna och kunna bidra till utveckling. I roller som utvecklingscoach, strategisk samtalspart och stödjande mentor arbetar vi tillsammans för ökad medvetenhet om dig själv och situationen.

Några exempel på hur jag kan göra nytta:

    • Kartläggning– av din/chefens arbetssituation i syfte att belysa faktorer som kan vara negativt för alla inblandade. För dig, medarbetarna och verksamheten. Då flera kollegor/chefer kartläggs samtidigt klargörs även gemensamma faktorer i ledarskapet.
    • Ledarforum – ett öppet forum för chefer med liknande arbetsförutsättningar, där viktiga frågor och utmaningar kan ventileras och diskuteras. Min roll är att lyfta fram olika områden som kan vara aktuella, samt dela egna och andras erfarenheter på lösningar. Kombineras med en workshop där en åtgärdsplan arbetas fram.
    • Utvecklingscoach och mentor – som utvecklar ledarskapet och förbättrar arbetssituationen. Genom reflekterande samtal om upplevda problem och utmaningar i ledarskapet ringas behov av stöd och utveckling in.
    • Samtalsstöd och terapi – som stärker och stödjer. I syfte att öka medvetande och förståelse för den upplevda situationen. Se orsaker och samband för att hitta möjliga förändringar. Används med fördel i förebyggande syfte för att förbättra måendet.

Hur skulle ett samarbete kunna börja?

Jag kommer gärna på ett förutsättningslöst möte, där vi pratar mer om din situation och vad jag kan göra för dig. Kanske en kort föreläsning kan vara en bra början?

Måste chefen vara Supermänniska – eller räcker det med att vara sig själv?”

Varmt välkommen att kontakta mig så berättar jag mer.