Mening är viktigt för motivationen

Hos vissa är synen på vad som motiverar människor till bra prestationer fortfarande förlegad – att vår motivation skulle bero bara på ”piskan” eller ”moroten”. Fler företag och organisationer behöver inse att många söker en större mening med sitt arbete än så och att vår inre motivation och mening utgör den verkliga drivkraften. Det är ett djupt mänskligt behov att vilja bidra till ett ökat värde för andra – att få göra skillnad. De flesta vill inget annat än att få känna stolthet och få en möjlighet att lyckas på sitt arbete.

Det som ger oss människor mening och motivation är att se hur det vi producerar, produkter eller tjänster, ger ett värde till andra. Med motiverade chefer och medarbetare blir både engagemang, effektivitet och god lönsamhet en naturlig följd. Vi vill ju att vår insats bidrar till en större helhet, gärna även en förbättring av människors liv och vardag. I många branscher, inte minst inom service- och tjänstesektorn, bidrar den till glädje och en bättre tillvaro för människor och till nytta för samhället.

Det ska vara kul att vakna och gå till jobbet – och känna att man gör skillnad!

Här behöver både ägare och ledare av företag och organisationer vara goda förebilder och se till att ”ladda” sitt varumärke och sin företagskultur med ett innehåll som står för ett djupare värde. Det kan handla om att ta ett socialt ansvar eller miljöansvar, eller att helt enkelt stå för glädje och lycka! Viktigt är också att se sina chefer och medarbetare som en viktig resurs och därför välja att arbeta mer proaktivt och förebyggande med sin arbetsmiljö, frisk- och personalvård – för mer ”hållbara människor” och verksamheter.

Då kan företag få glada chefer och medarbetare – och viktiga ambassadörer!

Känner du mening i ditt arbete? Vill du veta mer om vad du kan göra för att öka din egen eller andras motivation? Behöver du någon att prata med rent allmänt? Jag kan vara en oberoende samtalspart och ”medspelare” i viktiga frågor.

Varmt välkommen att kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal eller möte.

Med vänlig hälsning,
Christina

Tel. 0708-33 60 80
E-post. christina@chefensbastavan.se


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *