Mental Massage®

Mental Massage®

Mental Massage® – samtal för insikt, inspiration och utveckling. En massage som masserar insidan istället för utsidan. Istället för att ta hand om ömma muskler, ger ett samtalsstöd själslig massage som vi alla behöver ibland – oavsett om man är chef eller inte. Det är inte konstigare än att massören kommer till jobbet med sin massagebänk, för ”massage på jobbet”. Då behöver man hjälp med sina fysiska problem eller vill ha en stunds avkoppling, här är det istället samtal det handlar om. En form av ”samtal på jobbet”, där man får möjlighet att prata med någon utomstående om det som känns svårt eller jobbigt. Ett tillfälle att stanna upp, reflektera och komma till insikt.

Det finns många orsaker eller situationer i livet, eller på jobbet, som gör att vi kan behöva någon att prata med. Att prata om det vi upplever kan hjälpa oss att bli mer medvetna om vårt beteende och våra känslor – att vi lär känna oss själva lite bättre och att saker blir mer begripliga. Det är först när vi kommer till insikt som vi kan förändras eller utvecklas – och som chef har man där ett extra stort ansvar, eftersom man då ska stödja och leda andra.

”Man måste först kunna leda sig själv – innan man kan leda andra”

Genom kloka samtal blir tankar och känslor mer begripliga, vilket i sin tur leder till en sänkt stressnivå. Samtalen lättar också på det ”inre trycket” och löser upp mentala knutar som begränsar och hindrar en person från att uppnå sin fulla potential. Den som arbetar under hög press eller stress under en längre tid, utan chans till återhämtning, kan utgöra ett problem både för sig själv och andra.

Tryggare utanför organisationen

Vid svåra och problematiska situationer kanske det egna nätverket, eller de interna resurserna, inte räcker till och man känner sig osäker på vem man ska vända sig till. Att prata med någon internt kan också kännas osäkert, eftersom man inte alltid vet var informationen hamnar. Man kanske också undviker att be om hjälp för att det ska ses som en svaghet – vilket naturligtvis är helt fel. Då kan det vara bra att få möjlighet att samtala med någon externt, utanför den egna arbetsplatsen. Tillsammans anpassar vi tillfälle och plats till situation och önskemål.

”I dagens alltmer stressade tillvaro, med egna och andras krav, kan det vara avlastande och frigörande att samtala med någon om sina funderingar och tankar, som på olika sätt stjäl tid och kraft.”