Nytt år, nya möjligheter…samma problem?

Välkommen till ett nytt år, fullt av möjligheter och utmaningar. Världen ligger öppen för oss, bara vi vill och vågar. Varför kommer det sig då att vi ofta går in i det nya året med nya idéer, planer och föresatser – och ändå hamnar tillbaka i ”det gamla”?

I gamla hjulspår, uppkörda sedan många år.

Varför är det så svårt att bryta mönster? Ja först behöver vi förstå att det är på ett visst sätt. Att vi hamnar i samma situation, om och om igen, och att vi undviker ”det nya” som vi så gärna vill uppnå. Sedan bör vi veta att det är betydligt enklare att köra i gamla hjulspår än att köra upp nya. Därför tar alla förändringar tid – och tid är för de flesta en bristvara idag.

Tid och tålamod. Ofta har vi dåligt med tålamod när det gäller det här. Vi ger upp innan vi ens har börjat, för att det är lättare så. Att köra på den bekväma inkörda vägen, istället för att välja en ny. Det behöver vi också förstå för att kunna lyckas.

Vi behöver hitta en positiv anledning till det vi ska göra och sätta mål. Kul häftiga mål och en ännu roligare belöning om vi lyckas. Det är viktigt att hitta sitt ”varför”. Varför ska jag göra det här? Vad är anledningen till att jag vill förändra, eller förbättra situationen? Har jag något att vinna eller kan jag förlora något genom att fortsätta med det gamla? Eller riskerar jag kanske min hälsa och psykiska välmående genom att fortsätta i samma hjulspår?

Häri ligger det största arbetet, att först se och förstå hjulspåren för att överhuvudtaget kunna göra en förändring. Därefter inse att arbetet oftast underlättas betydligt genom att ha någon att prata med. Någon vi litar på, som lyssnar och som kan ge stöd och vägledning. Ibland behöver vi bara ”lätta på trycket”, vilket är både befriande och kan göra stor skillnad.

Där finns en tröskel och utmaning för de allra flesta. Att först inse och sedan ta steget. Förstå att förändring innebär ett digert arbete som underlättas om man är två på resan. Varför är det lättare att anlita en PT (= Personlig tränare) för att bättra på sitt yttre, än att anlita en terapeut för att jobba med sin inre utveckling? Varför ses det fortfarande i vissa led som en svaghet att behöva ”prata med någon”? Det är ju i samtalet vi kan ge oss tid att reflektera över situationen, komma till insikt och få möjlighet att utvecklas.

Tiderna förändras, kanske är även den synen på väg att förändras. I USA har de flesta en egen terapeut och skryter dessutom om det.;-)

Med ökade krav, minskade resurser och förändrade förutsättningar finns det ett växande behov av samtalsstöd på många arbetsplatser. Behov som många inte känner till, som aldrig uttalas högt. Allra mest behöver ”mellanchefen” stöd i en ensam och ofta utsatt tillvaro. Med problem och utmaningar som snabbt ska lösas samtidigt som verksamheten måste fungera. En situation som också får konsekvenser för berörda medarbetare.

En tät dialog och uppföljning av arbetssituationen med chefer och medarbetare kan vara helt avgörande i en utmanande situation – och ett externt samtalsstöd i ett tidigt skede kan göra stor skillnad i arbetet att förhindra stressrelaterad frånvaro.

Vi behöver bra chefer för friska och framgångsrika företag där människor både kan prestera och må bra. Ledare som själva har bästa möjliga förutsättningar att leda, lyfta och inspirera medarbetarna att nå målet.

Därför är det klokt att satsa tid och resurser på ledarskap och arbetsmiljön – en oslagbar ”kombo” för sista raden…

Varmt välkommen att höra av dig om du vill ha ett fortsatt samtal om ”nyttan”.

Med vänlig hälsning

Christina Paulson

Chefens bästa vän®
E-post. christina@chefensbastavan.se
Mobil. 0708 336 080


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *