Processtöd

Stöd i förbättringsprocessen

För att lyckas åstadkomma förbättringar och förändringar finns inga färdiga metoder eller lösningar. Först när man verkligen förstår och kommer till insikt kan man förändra och utveckla något. I mitt arbete i den processen lägger jag stor vikt vid att se saker ur olika perspektiv och visa sammanhangen.

Att personer kan uppleva en situation helt olika och få möjlighet att prata om det, kan vara avgörande för framgång. Genom att visa lösningar ur olika aspekter – för ledningen, chefen och medarbetaren – skapas förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete och därmed ett bra resultat. Jag arbetar med ett öppet sinne och stor lyhördhet mot såväl uppdragsgivare, organisation som individer.

Mitt erbjudande innefattar en väl planerad och sammanhållen process, med personligt stöd, för ett snabbt och bra resultat i förbättringsarbetet.

Några exempel på delar i en process eller aktivitet:

PROCESSLEDNING

  1. Introduktionsträff
  2. Undersökning / Analys
  3. Resultatgenomgång
  4. Workshop
  5. Uppföljningsträff

ENKÄTUNDERSÖKNING – med fokus på:

  • Prestation
  • Stress
  • Ledarskap
  • Ledningsgrupp
  • Chefens arbetssituation

DJUPANALYS – kartläggning av enskild grupp genom intervju

Analys av en arbetsgrupp för att klargöra läget. I främjande och förebyggande syfte, för att utveckla gruppen och samarbetet, och för att hitta orsakerna till en situation eller ett upplevt problem. Intervjuer genomförs med chef och samtliga i gruppen – 100% anonymt – för att fånga upp även djupgående och bakomliggande orsaker till nuvarande situation.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Insamlade fakta analyseras. En sammanfattning och förslag till åtgärder tas fram. Efter en presentation och genomgång av resultatet för ledning eller uppdragsgivare tas ett beslut kring det fortsatta arbetet. Resultat och åtgärdsplan presenteras därefter för medarbetarna.

WORKSHOP

Ett aktivt stöd för att snabbt komma igång med förbättringsarbetet. En workshop där en konkret handlingsplan tas fram i dialog med medarbetarna. Efter 3 till 6 månader görs en uppföljningsträff med ansvarig chef och medarbetare.

SAMTALSPART / MENTOR
– samtal för insikt, inspiration och utveckling

Stor lyhördhet och flexibilitet visas såväl individ som organisation och uppdragsgivare

Samtalsblock med 3, 5 eller 10 samtal, eller enligt eget önskemål om upplägg.