Satsa mer på friskfaktorer!

Egentligen är det ganska enkelt, företaget mår inte bättre än vad medarbetarna mår. Människor som mår bra presterar också bättre. De är friskare, mer effektiva, produktiva, lojala och trivs allmänt bättre. ”Medarbetarna är verksamheten, om inte de fungerar så finns det ingen verksamhet”, sa en klok kvinnlig företagsledare en gång – och hon har så rätt.

Vissa företag är bättre än andra på att skapa en hög trivsel och arbetar också proaktivt och förebyggande för att öka frisknärvaron och hålla nere sjukfrånvaron. Annars är det här med trivsel väldigt individuellt och därför inte så bra att ha som mätfaktor, eftersom det är svårt att dra några generella slutsatser av ett resultat.

Tidigare i år lanserade Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan en gemensam kampanj för att öka kunskapen om de faktorer som bidrar till att anställda mår bra och trivs.

Kampanjen grundar sig på forskningsprojektet ”Hälsa och framtid”, en studie av svenska företag med låg andel sjukskrivningar. I projektet identifierade forskarna fyra faktorer som bidrar till friska företag. Dessa var ledare som delegerar och har tillit till sin personal, medarbetarnas delaktighet, öppenhet och högt i tak samt synen på hälsa och sjukfrånvaro – till exempel att arbetet anpassas vid nedsatt arbetsförmåga.

Fyra nycklar till friskare företag:

Ledarskap & Kompetensförsörjning – ett stödjande, tillitsfullt ledarskap minskar stress samtidigt som det ökar effektiviteten och motivationen i organisationen.

Delaktighet – delaktighet ökar både engagemang och tillfredsställelse på jobbet. Människor som känner sig delaktiga har också bättre kontroll över sin arbetssituation.

Kommunikation & Kännedom – fungerande kommunikation är en viktig friskhetsfaktor. I företag med låg sjukfrånvaro har personalen stor kunskap och kännedom om hela organisationen.

Synen på hälsa och sjukfrånvaro – det krävs fungerande system för att fånga upp anställda som riskerar ohälsa. De mest avgörande insatserna är de som görs tidigt.

Bakgrunden till att de båda myndigheterna väljer att satsa gemensamt på en kampanj om friskfaktorer är ett ökat antal sjukskrivningar på grund av psykiska diagnoser samt det ökande antalet anmälda arbetssjukdomar till följd av stress.

Vi behöver bli många fler som gör mer för att belysa att det här arbetet är viktigt. Inte bara för att minska ohälsan generellt utan för att skapa långsiktigt välmående och lönsamma företag. Det här ett bra och viktigt initiativ som jag gärna sprider vidare. På hemsidan finns också flera goda exempel på företag som arbetar framgångsrikt inom detta område.

Vill du veta hur ditt företag mår? Gör testet på www.foretagshalsokollen.se

Lycka till i arbetet för ett friskare företag!

– och varmt välkommen att kontakta mig för ytterligare stöd och hjälp i det arbetet.

Christina Paulson
E-post christina@chefensbastavan.se

 


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *