Mening är viktigt för motivationen

Hos vissa är synen på vad som motiverar människor till bra prestationer fortfarande förlegad – att vår motivation skulle bero bara på ”piskan” eller ”moroten”. Fler företag och organisationer behöver inse att många söker en större mening med sitt arbete än så och att vår inre motivation och mening utgör den verkliga drivkraften. Det är ett djupt mänskligt behov att vilja bidra till ett ökat värde för andra – att … Fortsätt läs här…

Alla gillar en bra story…

Alla gillar en bra story! Som är äkta, från hjärtat, som berör och griper tag. På arbetet är det viktigt att känna mening för att kunna prestera – så en bra story kan vara helt avgörande för både motivation och prestation. Äkta historier som bygger och stärker varumärket. Alla bär vi på historier som borde berättas. Men då behöver vi också någon som lyssnar – som verkligen tar sig tid … Fortsätt läs här…

Vikten av att hitta sin inre kompass…

Ett budskap som vi alla borde leva efter. Att stanna upp en stund, reflektera och känna efter vad vi vill och vad som verkligen är viktigt för oss. Både vad gäller arbete och privatliv. Frågor vi kan ställa är ”Lever jag det liv jag vill leva just nu?” ”Känns det bra, eller är det något som inte stämmer?”. ”Vill jag egentligen vara någon annanstans?”. När det är som bäst så … Fortsätt läs här…

Många olika orsaker bakom psykisk ohälsa…

Det finns många orsaker till psykisk ohälsa. Vi människor är olika känsliga och påverkas därför olika av påfrestningar. Att inte kunna styra sitt liv, att inte ha ett fungerande socialt nätverk och att inte hitta en balans mellan privatliv och arbetsliv kan påverka den psykiska hälsan negativt. Det är lika illa att ha för stor arbetsbörda, med för lite egen kontroll, som att ha för lite att göra. Båda delarna … Fortsätt läs här…

Kunskapsöverföring – både klokt och lönsamt

Vid en föreläsning på Kunskapsdagarna nyligen pratade jag bland annat om ”hur tar vi hand om nya generationer?”, tankar kring hur vi lyssnar på och tar tillvara nya generationers förslag på idéer och arbetssätt. Det kan nog gälla såväl chefer och kollegor vill jag tro…Sedan pratade jag även om ”hur tar vi hand om och behåller äldre generationers kunskap och kompetens?” Ja hur gör vi egentligen? Många företag är generellt … Fortsätt läs här…