Lyssna på kroppens signaler!

”Om du är en ung ambitiös kvinna är du i riskzonen för att drabbas av utbrändhet som idag är en av de största sjukskrivningsorsakerna”, är ännu mer aktuellt idag. Detta inlägg skrev jag efter att ha läst en artikel i tidningen Metro i början på förra året. Dags att bli påmind. Hade egentligen tänkt skriva om något helt annat, men det får bli en annan gång. Känslorna påverkar mitt val. … Fortsätt läs här…

Chefer behöver både internt och externt stöd

Det är både roligt och utmanande att vara chef. Ibland kan dock ”utmaningen” vara lite väl stor och vad gör man då? Kan man få hjälp och stöd på något sätt? Vart vänder man sig? Internt eller externt och i så fall till vem? Ja det där är exempel på tankar som kan fara igenom chefens huvud när hjulen snurrar för fort och utmaningarna är alltför stora eller många. Om … Fortsätt läs här…

Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Det finns flera delar i begreppet ”arbetsmiljö”, den fysiska, – med ljus, ljud, kyla, damm och andra skaderisker – den psykiska och den sociala som tillsammans blir den psykosociala arbetsmiljön. Den omfattar allt som inte går att ta på, som bara finns där och som påverkar oss på insidan. Exempelvis anställningstrygghet, personlig tillfredsställelse, utvecklingsmöjligheter och hur vi samarbetar. Problem som ofta uppstår är stress, personkonflikter, otydligt ledarskap, brist på bekräftelse … Fortsätt läs här…

Inför nolltolerans mot mobbning och trakasserier

Alla som någon gång har vantrivts på sitt arbete vet att det är obehagligt. Det tar kraft och energi ifrån arbetet, minskar motivationen och drar ner prestationen. Att känna olust inför att gå till jobbet påverkar oss mer än vi tror, både fysiskt och psykiskt – även då vi är lediga. Känslan kan variera i styrka och ha olika grundorsaker. Alltifrån en allmänt dålig arbetsmiljö till regelrätt mobbning, trakasserier och … Fortsätt läs här…

Mental Massage® – samtal för ökad medvetenhet

”En rädd hjärna kan tränas upp”, är en rubrik som fastnat. En artikel i Svenska Dagbladet som handlade om hjärnan, om neurologisk forskning, och de sociala hot som kan sammanfattas ASSAR (anknytning, status, säkerhet, autonomi, rättvisa). Artikeln berättar om vikten av att ha kunskap om hjärnan för att vi ska fungera bättre på jobbet och minska stressen. Mycket klokt och viktigt! Jag har tidigare skrivit inlägget ”Lyckligare om vi vet … Fortsätt läs här…

Mobbning, trakasserier, utanförskap – Vems ansvar?

Vem har ansvar för den psykosociala arbetsmiljön? Vem ska se till att ingen far illa och blir utsatt för mobbning, trakasserier eller utanförskap? Det är viktiga frågor som blivit särskilt aktuella nu i och med ”Mobbningsdomen” i jämtländska Krokom för en tid sedan. En anställd hade känt sig trakasserad av en arbetsledare sedan en tid varför han sökte stöd och hjälp hos två högre chefer. Dessa två chefer fälldes nyligen … Fortsätt läs här…

Gränslöst arbete ställer krav på både individ och organisation

Idag är det mycket upp till var och en att ta ansvar för sitt eget arbete, vara självständig och sätta gränser. Det går bra för vissa och sämre för en del… Det gränslösa arbetet skapar en lojalitet mot företaget och det arbetas hur mycket övertid som helst. Man förväntas att själv dra en gräns mellan arbete och fritid. Den som inte klarar det riskerar att bli sjuk på sikt. Därför … Fortsätt läs här…

Varför pratar vi inte om den psykiska ohälsan?

Ja det kan man verkligen fråga sig, när det är ett problem som snabbt breder ut sig – både på våra arbetsplatser och i samhället. Det finns säkert fler svar på den frågan, men att vi behöver prata om det står helt klart. Det här inlägget blev till när jag läste i Metro att ”nästan hälften av de som har psykiska besvär tiger om det på jobbet” – och det … Fortsätt läs här…

Trygghet – för både hälsa och prestation

Trygghet är viktigt för vår psykiska hälsa och för att vi ska kunna prestera vårt bästa. Trygghet på arbetsplatsen innehåller flera olika delar, som är viktiga att se över och följa upp regelbundet. Utan rangordning vill jag lyfta fram några viktiga faktorer som påverkar både trygghet och prestation. Relationen till chefen – att kunna känna sig trygg i relationen till sin chef och veta ”var man har henne eller honom”. … Fortsätt läs här…

Hur mår du? (egentligen) #baramänniska

Faktum är att det är alltför få som kan, vill och vågar stanna upp för att reflektera kring hur man mår. Vi springer på i högt tempo och försöker därför ”spara” tid genom att göra allt lite fortare. Många mår väldigt dåligt, i det tysta. Känner sig som den där hamstern i en buren, som bara springer runt, runt i sitt hjul utan att kunna stanna eller få stopp på … Fortsätt läs här…