Vad är en klok arbetsplats?

På en klok arbetsplats har människor förutsättningar att både må bra och göra sitt bästa. Man har en bra arbetsmiljö och ett prestigelöst klimat. Målen är tydliga, rimliga, förankrade och meningsfulla, vilket bidrar till både motivation och prestation. Tillsammans jobbar man för att nå de uppsatta målen och kan gå hem från jobbet som en vinnare – inte en förlorare. Vi människor vill ju inget hellre än att lyckas. Därför är det också företag som bäst lyckas skapa ”vinnarkänslan” som är de verkliga vinnarna!

På en klok arbetsplats samverkar chefer och medarbetare och hjälper varandra när det behövs. Det är ett positivt och öppet klimat – och man har kul på jobbet!

Är arbetsglädje ett annat ord för effektivitet? Jag menar det och är övertygad om att arbetsglädje är en viktig del för både motivation och prestation. Tänk att både kunna längta till arbetet och känna sig som en vinnare när man går hem – istället för att få ont i magen bara man tänker på att gå dit.

Grundläggande och viktiga faktorer för ett bra resultat:

  •     Gemenskap – ett bra samarbete och känna tillhörighet i gruppen
  •     Trygghet – känna trygghet både på arbetsplatsen och i anställningen
  •     Arbetsbelastning – väl avvägd och anpassad efter individen
  •     Ledarskap – bra relation, kommunikation och förtroende
  •     Påverkan – delaktighet i planering och möjligheter att påverka
  •     Respekt och lyhördhet – ett tillåtande arbetsklimat med ”högt i tak”

Några kloka ord på vägen till chefen:

Våga vara dig själv och hitta din egen personliga ledarstil, allt annat lyser ändå igenom. Var tydlig i ditt ledarskap, med vad som gäller, och var noga med uppföljningen. Genom att lära känna sina underställda och ha en tät dialog kan man också upptäcka om något inte är som det ska. Att sedan snabbt agera och sätta in rätt åtgärder är både klokt och lönsamt! Följ därför upp varje medarbetares arbetssituation löpande, inte bara en gång per år under utvecklingssamtalet.

PS. Tro inte att allt ”rullar på” av sig självt utan uppföljning – situationen kan snabbt förändras.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *