Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Det finns flera delar i begreppet ”arbetsmiljö”, den fysiska, – med ljus, ljud, kyla, damm och andra skaderisker – den psykiska och den sociala som tillsammans blir den psykosociala arbetsmiljön. Den omfattar allt som inte går att ta på, som bara finns där och som påverkar oss på insidan.

Exempelvis anställningstrygghet, personlig tillfredsställelse, utvecklingsmöjligheter och hur vi samarbetar. Problem som ofta uppstår är stress, personkonflikter, otydligt ledarskap, brist på bekräftelse och uppskattning samt organisations- och strukturproblem.

De senaste årtiondena har olyckor på jobbet som leder till att människor dör minskat kraftigt. Det beror på att arbetsplatserna blivit säkrare, men också på att jobbens karaktär har förändrats. Idag är det den psykosociala arbetsmiljön som är vår största utmaning.

Den psykosociala arbetsmiljön är svårare att reglera, beskriva och följa upp. Det handlar om ”hur vi har det och hur vi tar det” och mycket om sambandet kommunikation, motivation och prestation. Hur arbetsklimatet är, hur vi blir behandlade och bemötta, och vår egen upplevelse av situationen. Alla har rätt att kunna trivas och må bra på jobbet, oavsett vem man är eller vad man gör.

Därför behöver företagsledningen, arbetsplatsen, gruppen bestämma ”hur vill och ska vi ha det?” och sedan dra upp ett antal spelregler, som också måste följas upp.

Friskfaktorer
Jag skriver ofta och gärna om de friskfaktorer som finns på en arbetsplats, som gör att människor både kan må bra och prestera på topp. Att uppmärksamma det som redan är bra och utveckla det som kan bli bättre. Några exempel på friskfaktorer är:

  • Att krav och resurser stämmer överens
  • Ett coachande och stödjande ledarskap
  • Tydliga, rimliga och individuellt anpassade mål
  • Delaktighet och möjligheter att påverka
  • Bra kommunikation och positiv bekräftelse
  • En god gemenskap och socialt stöd
  • Att arbetet känns meningsfullt

Stress är idag ett både vanligt och stort problem och ingår i den psykiska arbetsmiljön. Om man arbetar under alltför hög stress, utan möjlighet att påverka eller återhämta sig, så löper man också en stor risk för ohälsa.

Arbetsgivaren har ansvaret, men alla behöver hjälpas åt för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt. Kan du göra något?

Lycka till!

Varma hälsningar,
Christina

PS. Behöver du någon att prata med? Kontakta mig gärna.
Mobil. 0708 336 080
E-post. christina@chefensbastavan.se

 


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *